Geliştirdiğimiz AGİ adlı programın mevcut özellikleri aşağıdaki gibidir.

Dahilde işleme belge sahibi firmalara yönelik geliştirdiğimiz programa Destek yönetim sistemi (DYS)