Gümrük denetim programı

Bir gümrük müşavirlik şirketi yöneticisinin muhasebe denetimi için sorması gereken bazı sorular aşağıdaki gibidir.

  1. Dekont edilmesi gereken harcamalar dekont edilmiş mi?
  2. Depolar iade edilmiş mi?
  3. Depolardan yapılan demuraj kesintileri dekont edilmiş mi?
  4. Fazla veya yanlış yatırılan paralar iade edilmiş mi?
  5. Yukarıdaki 4 sorunun cevapları için kaç kişi ne kadar zaman harcamaktadır?
  6. Sunulan veriler ne kadar güvenilirdir?

Eğer

Gümrük denetim programı denemeniz gerekli bir programdır.

Gümrük denetim programı aşağıdaki konularda Evrim programı kullanan gümrük müşavir şirketlerine katkı sağlamaktadır.

Program tarafından yapılabilenlerin bir kısmı otomatik bir kısmı ise kullanıcı tarafından manuel olarak yapılır.Manuel kontrol yapacak kişi biraz muhasebe bilmeli ve güvenilir birisi olmalıdır.Bu konuda bir eksiliğiniz söz konusu veya yapabilecek kişinin zaman sorunu varsa manuel kayıt kontrol ve verilerin değerlendirilmesi konularında ekstra hizmet verebiliriz.

Programın çalışabilmesi için aşağıdakiler gereklidir.

  1. Evrim veri tabanın bulunduğu servera ait erişim bilgileri.
  2. Programda bazı manuel onaylar Evrimde kullanıcı yetki grubu YÖNETİM olan kişilerce yapılabillir.Bu şekilde yetki grubu yoksa Evrim'de oluşturulmalıdır.
  3. Depo , iade ( fazla veya yanlış yatan paralar ) ve ceza için MC (masraf cinsi) türleri Evrim'de yapılmalı.
  4. Banka , kredi kartı ve personel iş avansları hesaplarının ilk üç rakamı.

Bu dört bilgi programa girildikten sonra programın HARCAMA KONTROL kısmı çalışmaya başlamalıdır.

Harcama kontrolünün daha iyi olması için KAYIT KONTROL de yapılmalıdır. Muhasebe kayıt kontrolü de yapılmak istenirse 5. olarak excel formatında banka ve kredi kartı ekstreleri gerekli olacaktır.

Aşağıdaki videoda programın bazı bölümlerinin bir gümrük müşavirlik firmasındaki çalışmasının videosu bulunmaktadır.